شرح تفصیلی و درسنامه نشریه 110

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

از {{model.count}}

سری حرفه‌ای کتب نظام مهندسی  «شرح تفضیلی و درسنامه نشریه 110» مربوط به نشریه 110، ویژه آمادگی برای آزمون های نظام مهندسی رشته های مختلف مهندسی مکانیک-پاسخ کاملاً تشریحی به آزمون‌های برگزار شده دوره های قبل ( به همراه پاسخ تشریحی)- ارائه بودجه بندی مربوط به هر آزمون- به همراه درسنامه ونکات مهم، کلیدی و پرتکرار. مولف این کتاب دکتر هادی تقی زاده دانش آموخته دانشگاه تبریز می باشدنشریه110یک منبع بسیار ارزشمند و کاربردی در بخش‌های مختلف می‌باشد که در دو جلد تهیه و تنظیم گردیده و روی هم رفته بیش از 600 صفحه را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر بسیاری از مطالب این نشریات کاربردی و اجرایی بوده و مدنظر طراحان برای آزمون نظام مهندسی نمی‌باشد. تفکیک مطالب این نشریات (از دیدگاه آزمونی) برای داوطلبان بسیار سخت و پیچیده بوده و از طرفی با توجه زمان آماده‌سازی کوتاه برای آزمون و فرصت کم داوطلبان جهت مطالعه، خواندن تمامی مطالب نشریه مذکور جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی امر عاقلانه‌ای نمی‌باشد. همچنین متن گنگ و پراکنده این نشریات باعث پیچیده‌تر شدن موضوع می‌شود

تعداد
نوع
55,000
49,500 تومان
10%
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
کمی صبر کنید...
بازگشت وجه

بازگشت وجه

در سریع‌ترین زمان ممکن

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

به صورت آنلاین با بالاترین

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

با استفاده از سیستم پاسخگویی

پشتیبانی

پشتیبانی

برای پاسخگویی به سوالات شما

سری حرفه‌ای کتب نظام مهندسی

شرح تفصیلی و درسنامه نشریه 110

فهرست کتاب:

فصل اول : لولهکشی برق
 1-1 دامنه پوشش. . 8
 2-1 طبقه بندی . 8
 3-1 انواع لوله و موارد کاربرد . 8
 4-1 مشخصات فنی عمومی لوله های برق . 11
5-1 ظرفیت لوله ها . 14
 6-1 اصول و روشهای نصب لوله های برق . 14
فصل دوم: سیمکشی برق
1-2 دامنه پوشش. . 15
2-2 مشخصات فنی و موارد کاربرد سیمها و کابلها بر اساس
استانداردهای ملی . 15
3-2 مشخصات فنی و موارد کاربرد سیمها و کابلها بر اساس
 استانداردهای بین مللی . 22
 4-2 ضوابط طراحی سیستم سیمکشی . 25
5-2 اصول و روشهای نصب در سیمکشی . 27
فصل سوم: کلید و پریز
1-3 دامنه پوشش. . 30
2-3 تعاریف . 30
 3-3 کلیدهای برق . 30
4-3 کلیدهای الکترونیکی . 33
9-3 پریزهای مصارف خانگی و مشابه . 35
6-3 انتخاب پریزهای برق . 36
2-3 سیستمهای سیمکشی مدار و تعداد پریزها . 37
 8-3 اصول و روشهای نصب کلید و پریز . 38
فصل چهارم: چراغهای روشنایی
1-4 دامنه پوشش. . 41
2-4 تعاریف . 41
3-4 طبقهبندی چراغها . 42
4-4 طراحی و محاسبه روشنایی .43

5-4 مشخصات فنی و موارد کاربرد چراغها . 54
 6-4 اصول و روشهای نصب چراغها . 56
فصل پنجم: تابلوهای فشار ضعیف
 1-1-5 دامنه پوشش. . 57
 2-5 تعاریف . 57
 3-5 طبقهبندی . 57
4-5 انواع و موارد کاربرد . 57
5-5 مشخصات فنی ساخت و روش نصب . 59
 6-5 لوازم وسایل و تجهیزات داخل تابلو . 66
7-5 شرایط بهره برداری عادی . 67
8-5 کنتاکتورها و راهاندازهای الکترومکانیکی فشار ضعیف 67
9-5 فیوزهای فشارضعیف . 68
 10-5 ترانسفورماتورهای اندازهگیری جریان . 68
 11-5 وسایل اندازهگیری و نمایشگر . 69
فصل ششم: تابلوهای فشار متوسط
51-6 دامنه پوشش. . 70
2-6 تعاریف . 70
3-6 طبقهبندی . 70
4-6 انواع تابلوهای ایستاده تمام بسته فشار متوسط . 71
5-6 مشخصات فنی سخاخت تابلوهای قدرت و فرمان فشار
 متوسط، ایستاده تمام بسته با پوشش فلزی . 71
6-6 لوازم وسایل و تجهیزات داخل تابلو . 72
7-6 نصب تابلوهای فشار متوسط . 75
فصل هفتم: کابلهای فشار ضعیف
1-7 دامنه پوشش. . 81
 2-7 مشخصات فنی و موارد کاربرد کابلها . 81
 3-7 ضوابط اساسی در طراحی سیستم کابلکشی . 85
4-7 اصول و روشهای نصب کابلها .90
5-7 کابلشوها، سرکابلها و مفصلها .99

فصل هشتم: کابلهای فشار متوسط

1-8 دامنه پوشش. . 100
 2-8 تعاریف . 100
3-8 مشخات فنی و موارد کخاربرد کابلهای فشار
متوسط . 101
4-8 ضخوابط اسخاسخی در طراحی سخیسختم کابلکشخی فشار
متوسط . 103
9-8 اصول و روشهای نصب کابلهای فشار متوسط . 103
 6-8 کابلشوها، سرکابلها و مفصلها . 109

فصل نهم: مولدهای برق
 1-9 دامنه پوشش. 110
 2-9 تعاریف . 110
 3-9 طبقه بندی مولدها . 110
4-9 موارد اسختفاده از نیروی برق اضخطراری و سخیسختم برق
بدون وقفه . 111
9-9 مشخصات فنی مولدهای برق . 112
 6-9 مشخصات فنی موتور دیزل . 113
2-9 تابلوی وسایل اندازهگیری موتور . 114
8-9 سیستم اگزوست موتور و دودکش. . 114
5-9 سیستم سوخت . 114
11-9 ژنراتور . 115
11-9 مشخات فنی اضافی برای مولدهای برق
 اضطراری . 115
 12-9 آزمون دستگاهها . 115
13-9 دستگاه سنکرونیزاسیون )همزمانی( . 115
14-9 اصول و روشهای نصب.115
فصل دهم: ترانسفورماتورهای قدرت فشار متوسط
 1-10 دامنه پوشش. . 117
 2-10 تعاریف . 117
 3-10 استاندارد و مشخصات فنی ترانسفورماتورها . 118
4-10 اصول و روشهای نصب ترانسفورماتور . 120
فصل یازدهم: خازنهای قدرت موازی

1-11 دامنه پوشش. 121
2-11 تعاریف . 122
3-11 استاندارد و مشخصات فنی خازن های قدرت
موازی . 122
4-11 توان واحدهای خازنی فشار ضعیف و روش محاسبه
خازن مورد نیاز . 124
9-11 وسایل قطع و وصخخل و حفاظت خازنه ای فشار
ضعیف . 129
6-11 روشهای کنترل خودکار توان راکتیو . 126
 2-11 اصول و روشهای نصب . 126
فصل دوازدهم: منابع تغذیه جریان مستقیم با ولتاژ پایین
 1-12 دامنه پوشش. . 127
2-12 استانداردها و مشخصات فنی منابع تغذیه برق
مستقیم . 127
فصل سیزدهم: وسایل شبکه
1-13 دامنه پوشش. . 130
2-13 تعاریف . 130
3-13 انواع و موارد کاربرد پایههای شبکه توزیع هوایی . 130
4-13 استانداردها و مشخصات فنی پایه های برق . 131
9-13 اصول و روشهای نصب پایه های برق . 137
فصل چهاردهم: سیستم حفاظت در برابر آذرخش
 1-14 دامنه پوشش. . 142
2-14 استانداردها و مشخخصات فنی سیستمهای حفاظت در
برابر آذرخش . 142
3-14 موارد استفاده و ضوابط محاسباتی برقگیرها . 143
4-14 اصول و روشهای نصخب سیستمهای حفاظت در برابر
 آذرخش. . 150
فصل پانزدهم: سیستم اتصال زمین
1-19 دامنه پوشش. . 153
2-19 کلیات . 153
3-19 مشخصات فنی سیستم اتصال زمین . 154
4-19 محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم . 157
9-19 اصول و روشهای نصب سیستم اتصال زمین . 158

فصل شانزدهم: سیمها و کابلهای فرکانس پایین
1-16 دامنه پوشش . 162
 2-16 سیمهای فرکانس پایین )تلفن( . 162
3-16 کابلهای هوایی . 163
 4-16 کابلهای زمینی . 166
9-16 اصول و روشهای نصب سیمها و کابلهای تلفن . 169
فصل هفدهم: وسایل ارتباطی
1-12 دامنه پوشش. . 175
2-12 مشخصات فنی . 175
فصل هجدهم: سیستمهای دربازکن و فراخوان
1-18 دامنه پوشش. 177
2-18 انواع سیخستمهخای دربازکن صوتی . 177
3-18 انواع سیخستمهخای صوتی تصویری . 177
4-18 سیستمهای سیگنال و فراخوان پرستار . 177
9-18 مشخخصخات فنی سخاخت تجهیزات سیستمهای
 سیگنال و فراخوان پرستار . 177
6-18 اصخول و روشهای نصب سیستمهای دربازکن و
فراخوان . 177
فصل نوزدهم: سیستم آنتن همگانی
1-15 دامنه پوشش. 180
 2-15 تعاریف . 180
 3-15 مشخصات فنی سیستم آنتن همگانی . 181
4-15 ضوابط اساسی در طراحی سیستم آنتن همگانی . 182
 9-15 اصول و روشهای نصب. . 184
فصل بیستم: سیستمهای حفاظتی
1-21 دامنه پوشش. . 185
2-21 مشخصات فنی . 185
فصل بیست و یکم: سیستم ساعت مرکزی و تنظیم وقت
1-21 دامنه پوشش. . 187
2-21 مشخخخصخخات فنی و انتخاب سیستمهای ساعت
مرکزی . 187
3-21 اصخول و روشهای نصب سیستمهای ساعت
مرکزی . 187
فصل بیست و دوم: سیستمهای صوتی
1-22 دامنه پوشش. . 188
2-22 مشخصات فنی . 188
 3-22 اصول و ضوابط طراحی . 188
4-22 نصب بلندگوهای داخلی و خارجی . 192
9-22 کخارکرد ایمن وسایل و تجهیزات سیستمهای
صوتی . 192
فصل بیست و سوم: منبع تغذیه و برق بدون وقفه
1-23 دامنه پوشش. . 193
2-23 مشخصات فنی و ضوابط طراحی و ساخت سیستم برق
بدون وقفه ایستا . 193
 3-23 دستگاه شارژر استاتیک. . 193
4-23 باتریهای ساکن . 194
کلیدواژه177 .انتشارات حرفه

با ما حرفه‌ای شویدمؤلف
مهندس سمانه هدایتی
صفحات
200
نوبت و سال چاپ
سوم-1398
شابک
9786229979624
قطع
رحلی
قیمت با تخفیف
49500

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

اخبار و مطالب آموزشی مشاهده همه